HOME                                                       
USLUGE                                                   
REFERENCE                                             
O NAMA                                                   
KONTAKT                                                 
 
 
   
REFERENCE

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
- izrada i postavljanje naziva ulica, izrada i postavljanje oglasnih tabla, naljepnice, zastave, natpisi, panoi...
OPĆINA KONAVLE - izrada i postavljanje oglasnih tabla
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKE - izrada i postavljanje reklamnih panoa duž JTC, izrada i postavljanje oglasnih tabla, naljepnice, reklame, natpisi, panoi, web stranica - u izradi
LUXURY CROATIA Ltd. - kreiranje vizualnog indetiteta, web stranica, naljepnice, zastavice
HOTELI MLINI D.D. - ispisivanje vozila, naljepnice, reklame, natpisi i panoi
HOTELI SREBRENO D.D. - naljepnice, natpisi i panoi
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK - ispisivanje vozila, naljepnice, natpisi i panoi
DUBROVNIK CESTE D.D. - ispisivanje vozila, naljepnice
BRENUM d.o.o. - ispisivanje vozila, natpisi i panoi
DUBROVAČKE USLUŽNE DJELATNOSTI d.o.o. - reklamni natpisi
SPIONA d.o.o. - natpisi i panoi
DIVING CENTER "WATER WORLD" - ispisivanje vozila, naljepnice, reklamni natpisi i panoi, web stranica
EPIDAURUM DIVING - ispisivanje vozila i plovila, naljepnice, plakati, reklamni natpisi i panoi, web stranica
AK KONEL d.o.o. - ispisivanje vozila, miksera, kamiona i radnih strojeva, zastavice, naljepnice, natpisi i panoi
KVADRAT d.o.o. - ispisivanje vozila, naljepnice, panoi i natpisi
ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. - ispisivanje vozila i radnih strojeva, ispisivanje staklenih površina, natpisi i panoi
ORION-DUBROVNIK d.o.o. - ispisivanje vozila, naljepnice
MANI & C0MPANY - ispisivanje vozila, naljepnice
PERAK AUTO d.o.o. - ispisivanje vozila, naljepnice, zastavice, reklamne auto pločice, reklamni natpisi i panoi
AUTO DUBROVNIK d.o.o. - ispisivanje vozila, naljepnice, reklamne auto pločice, reklamni natpisi i panoi
ATD d.o.o. - PEUGEOT KONCESIONAR - naljepnice, reklamne auto pločice, reklamni natpisi i panoi
OMEGA AUTO d.o.o. - ispisivanje vozila, naljepnice, reklamne auto pločice, reklamni natpisi
LALE AUTO d.o.o. - ispisivanje vozila, naljepnice, reklamne auto pločice, reklamni natpisi i panoi
NAJAM ROTA d.o.o. - ispisivanje vozila, naljepnice
NOVA DUBROVNIK d.o.o. - ispisivanje brodova, naljepnice, reklamni panoi i natpisi
GULLIVER TRAVEL d.o.o. - ispisivanje brodova
VATERPOLSKI KLUB GUSAR - web stranica, reklamni natpisi na ceradi (tendi), natpisi, panoi, zastave, zastavice
NOGOMETNI KLUB "ŽUPA DUBROVAČKA" - zastave, zastavice, naljepnice, panoi i natpisi
NOGOMETNA ŠKOLA "ASTAREA" - zastave, zastavice, panoi i natpisi
VATERPOLSKI KLUB "JUG" - zastavice, natpisi
JEDRILIČARSKO DRUŠTVO "ORSAN" - zastave, zastavice
UDRUGE I SPORTSKA DRUŠTVA - zastave, zastavice
KOMONT - ispisivanje vozila, naljepnice
MANJE TVRTKE I OBRTI - naljepnice, natpisi, panoi
...

 
 
© 2007. M-design, izrada reklama, natpisa, web stranica
Mlini, Župa dubrovačka, Dubrovnik, HR